Monthly Archives ژوئن 2021

بررسی مزایای استفاده از بالش های بارداری + معرفی آن ها

خبرهای روز جهان | No comments

بسیاری از متخصصان و پزشکان حوزه سلامت مهمترین دوران بعد از ازدواج را دوران بارداری مادران بیان می کنند. آن ها بر این باورند که در این دوران نوزاد یا جنین هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روحی شکل گرفته و نیازمند مراقبت های بسیار زیاد و حساس می باشد. برای این منظور مراقبت های ویژهای برای مادران توصیه شده است.

ورزش های منظم روزانه، تغذیه مناسب و غنی از انواع ویتامین ها و استفاده از وسایل حفاظتی برای نگهداری از جنین از توصیه های مهم این روز های پزشکان متخصص خواهد بود...

Read More

سقف وافل چیست؟

خبرهای روز جهان | No comments

سقف وافل چیست؟

موارد استفاده و مزایا و روشهای تولید ، معایب ، باید در مورد آن باشد.

سقف وفل نوعی سقف بتونی است که دارای مزایای اقتصادی و فنی بسیار دیگری نیز می باشد. برای انجام این نوع سقوط ، از قالب وافل استفاده می شود که وزن مرده سازه را بسیار کاهش می دهد. ساختار وافل زیبایی را در زیر سقف ایجاد می کند...

Read More