‘کودک در نهر Rolesville غرق می شود :: WRAL.com

خبرهای روز جهان

– کودکی که آخرین بار در نزدیکی طغیان آب نهر در محله رولسویل در حال بازی بود ، روز پنجشنبه غرق شد.

پس از ظهر پلیس به بلوک 5700 لرد گرانویل وی فراخوانده شد و جستجوی کودک حدود یک ساعت به طول انجامید.

این کودک در نزدیکی بلوک 5700 Massey Branch Drive ، حدود یک سوم مایل از خانه اش ، در آب پیدا شده و بی پاسخ بود.

بیش از 6 اینچ باران طی یک دوره حدود 48 ساعته بارید و نهر بعد از ظهر پنجشنبه به سرعت در حال حرکت بود.

یک دوست خانوادگی این کودک را به یاد آورد “یک پسر کوچک زیبا و واقعاً پروردگار را دوست داشت”.

همسایگان گفتند که غیر معمول نیست که کودکان در آبراه باریک یا نزدیک آن ، که معمولاً آرام و کم عمق است ، بازی کنند.

پلیس نام و سن کودک را منتشر نکرد.