کنترل پایداری الکترونیکی

خبرهای روز جهان

دارندگان مجوز/مجوز که هنوز به سن شصت و چهار (64) سال نرسیده اند، مجوز/گواهینامه خویش را برای دو (2) سال تمدید می کنند. دارندگان مجوز/مجوز که هنوز به سن شصت و دو (62) سال نرسیده اند، مجوز/مجوز خود را به مدت چهار (4) سال تمدید می کنند. هزینه تمدید جواز رانندگی/گواهینامه برای قریه (10) سال 1000 دلار است. همین فرد می‌تواند پس از گذراندن موفقیت‌آمیز مقررات و امتحان رانندگی خود، به جهت پنج (5) یا قریه (10) سال تمدید کند. تجهیزات و/یا موانع حافظ نصب شده بر روی واحد نباید از طول کلی پنج (5) متر از سطح زمین تجاوز کلیک کنید کند. تمام تجهیزات باید به طور ایمن به وسیله نقلیه بسته شوند. تجهیزات آهنگ آیتم به کار گیری در وسیله نقلیه نباید فراتر از گوشه و کنار فیزیکی وسیله نقلیه خارج بیاید. تعداد افراد بر روی وسیله نقلیه نباید از میزان مجاز در تاییدیه تجاوز کند. اکثری از کشورها ممنوعیتی را برای اشخاص دچار به صرع اعمال می کنند که از رانندگی آنها خودداری می کند، در حالی که سایر کشورها مقرراتی دارا‌هستند که ممکن میباشد به طور قابل توجهی دارای کشورهای مجاور مختلف باشد. در چنین مواردی، ممکن میباشد برای نشان دادن شواهدی از برنامه های سفر، سندها مهاجرت مربوطه نیز مورد نیاز باشد. زمانی مسافران سوار هستند، وسیله نقلیه نباید کلیدی سرعتی بخش اعظم از 10 km در ساعت حرکت کند. قوانین مربوط به همین گزینه از ایالت به ایالت کمی متعدد است، ولی به طور کلی مشابه هستند. هنگامی که هدف حمل و نقل انجام شده ماهیت دربین ایالتی دارد، حتی هنگامی که مسیر در محدوده یک ایالت واحد باشد، راننده و CMV تابع مقررات ایمنی فدرال موتور حامل هستند. حمل بیش از 8 مسافر (شامل راننده) حیاتی قیمت. اهمیت این حال، لازم به ذکر است که هیچ مقرراتی برای تمدید مجوز/گواهینامه رانندگی به جهت روستا (10) سال در صورتی که بیش از شش (6) ماه، سه (3) سال یا پنج (5) سال منقضی شده باشد، وجود ندارد. بر این اساس، کسانی که مایل به تمدید گواهینامه/گواهینامه رانندگی خویش هستند که طبق بند فوق منقضی شده است، طبق بند (61) (الف) ضابطه راه‌بندان و وسایل نقلیه موتوری و یا این که تصحیح شده بوسیله قانون شماره 5 سال 1389 تمدید خواهند شد. برای مدت پنج (5) سال. در سمت راست جاده بمانید. وقتی وسایل نقلیه ضروری را می بینید یا این که می شنوید، به سمت راست جاده بکشید و توقف کنید. از آنجایی که بخش اعظمی از عابران پیاده در جاده های فرعی منش می مراحل و کودکان ممکن می باشد از بین وسایل نقلیه پارک شده گریز کنند، اساسی می باشد که در اطراف جاده های فرعی مراقب باشید. ممکن میباشد در حین واژگونی مختص یا سایر حوادثی که شامل چندین بازخورد هستند، مثل اکثری از برخوردهای چندین وسیله نقلیه، ضربه های متعددی صورت دهد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.