کربن فعال چگونه کار می کند؟

خبرهای روز جهان

تصحیح زغال فعال شده یا کربن اکتیو نشان دهنده یک سری از مواد جذب کننده سطحی، اهمیت جنسی ذغالی و شکل کریستالی می باشد که در ساختار داخلی آن دریچه های زیادی وجود دارد. مزو تخلخل Mesopores: همین کربن ها حیاتی منافذی با قطرهای یک تا 25 نانومتر می باشند. این ماده، در حقیقت رخ غیر گرافیتی کربن کلیدی فضاهای داخلی متخلخل و میکروکریستالی است. تندرست پوست دارای زغال اکتیو از طریق های دوست داستنی جدیدی میباشد که بخش اعظمی از اشخاص در سرتاسر جهان به جهت داشتن ظاهری جوان تر آن را گزینه به کارگیری قرار می دهند، بطوری که به مرور روزگار این ماده در سبد کالایی مردم جهان قرار می گیرد و از محبوبیت بالایی برخوردار می شود. همچنین در واحدهای تصفیه پساب و در تراز سوم از همین ماده به جهت بهبود میزان مرغوب بودن تصفیه و حذف موادی که نسبت به مواد مورداستفاده در تصفیه و روش های آن مقاوم هستند به کارگیری می شود. به جهت بهینه سازی متغیرها، آزمایش ها اساسی شیوه جوابتراز اصلی کاربرد جور باکس بنکن توسط قابل انعطاف افزارMinitab 17 طراحی شدند. مراد از فعال بودن کربن در این مواد، افزایش قابلیت و امکان جذب در آن‌ها می باشد که باعث میشود یون ها حساس بار منفی جذب بار مثبت کربن شوند. بعد از آن همین حمام تا دمای 450 الی 900 مرتبه سلسیوس گرم می‌گردد که کمتر از گرمای موردنیاز برای فعال سازی حرارتی است. فعال سازی شیمیایی به استدلال دمای ذیل و سازگاری، کلیدی کیفیت خوب تر و زمانه کمتری که به جهت فعال سازی مواد واجب است، به فعال سازی فیزیکی ترجیح داده میشود. در مصارف تصفیه آب و پساب ، از دو دسته پودری (به شکل سوسپانسیون) و گرانول (بستر ثابت،پرکولاسیون) حیاتی اعتنا به دسته کاربری آن به کارگیری می شود. کربن بلک در سه نوع حساس گرانول شده ، پودری و میله ای بازدید می شود. کربن گرانول در مقایسه اهمیت کربن اکتیو پودری سایز ذرات تقریبا بزرگتر و در نتیجه تراز خارجی ریز خیس فیلتر کربن فعال یخچال دارند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت كاربرد كربن فعال در حذف رنگ پساب صنايع نساجي.