کربن اکتیو یا کربن فعال چیست؟

خبرهای روز جهان

از این مخلوط در کرم های لایه بردار استعمال می شود و ماسک های آن را به طور معمول کلیدی نام ماسک سیاه و یا این که بلک ماسک در بازار به فروش می کربن فعال نانوذرات رسانند. همین دسته از کربن به شکل استوانه می باشد و قطر آن 0.8 تا 130 میلی متر می باشد. کربن فعال سطح بالایی نسبت به حجم داراست و آلودگی ها به راحتی به تراز آن می چسبند. علاوه براین، در تولید فیلتر هوافشرده و همچنین حذف کربوهیدرات ها هم در پروسه ایجاد مواد شیمیایی متفاوت کربن فعال نقش مهمی ایفا می کند. کربن فعال های آیتم به کارگیری در صنعت های مختلف از لحاظ مواد اول اساسی نیز تفاوت دارند و از همین حیث می اقتدار آن ها را به گروه های گوناگون ساخته شده اهمیت مواد سلولزی، مواد پلیمری و مواد کربنی تقسیم بندی کرد. همین مواد کربنی به شیوه های متفاوت شیمیایی و فیزیکی ساخت شده و اصلی اعتنا به اندازه و نوع آنان در بخش های مختلفی از تصفیه خانه ها کاربرد دارند. تعریف‌و‌تمجید دیگر جذب سطحی، تمایل مولکول های سیال برای چسبیدن به مرحله جامد می باشد. جذب سطحی (Adsorption) جذب یا جدا سازی اتم ها و مولکول های موجود در مایع یا این که گاز در تماس حساس سطح جامد می باشد. برخی از مواد به شکل جذب فیزیکی از آب حذف شده، ولی برخی دیگر حساس واکنش شیمیایی می شوندو به عنوان نمونه کلراین اصلی کربن واکنش دیتا و یون های کلراید فعال ایجاد می کند. مواد پلاستیکی بازیافتی از مثال مواد پلیمری میباشند که برای ساخت کربن اکتیو می اقتدار از آنها استفاده نمود. در همین مقاله هدف ما بررسی گونه های کربن های فعال ، بها کربن فعال و شیوه خرید آن ها می باشد. به ادله تفاوت هایی که در دسته منافذ و اندازه آنها وجود دارد، کاربردهای هر تیم گوناگون است. مواد کربن اکتیو که متخلخل بوده و با منافذ کوچکی هستند، اقتدار جذب بالایی داشته و در فیلترهای کربنی برای جذب یون اصلی بارهای منفی میشوند. کربن اکتیو دانه ای افت فشار پایین، اقتدار مکانیکی بالا و مقدار غبار کم دارد. مزیت اساسی کربن فعال پودری میزان بالای مرحله فعال در واحد حجم است، ولی به دلیل ترازو ریز ذرات افت فشار بالایی را ساخت می کند. کربن فعال میله ای از پیوند ذرات کربن پودری به نیز صحیح می شود. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه مهم کربن فعال و دندان وب تارنما خود باشید.