پلنیوم باکس ارزان از کجا بخرم؟

خبرهای روز جهان

از باکس های متفاوت می توان به باکس پشت روزنه های سقفی چهارطرفه ی تایلی و یا دیگر انواعِ روزنه ها اشاره نمود. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، روزنه شمسی می باشد که در طرحهای متعدد و متنوع از جنس آلومینیوم حیاتی پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه دریچه خورشیدی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار می فروش پلنیوم باکس باشد. پلنیوم باکس یک جعبه مخصوص به جهت توزیع هوا به محفظه مورد حیث می باشد.معمولا دستگاه های تهویه مطبوع به وسیله لوله های انعطاف پذیر (لوله فلکسیبل)، به نصیب محل ورود باکس متصل شده،و هوای مطبوع از قسمت خروجی جعبه ، به وسیله روزنه به گوشه و کنار گزینه حیث نظارت پلنیوم باکس منتقل می شود. پلنیوم باکس رابط فی مابین دریچه ها و کانال ها می باشد و برخلاف شبکه ثابت،توسط لوله انعطاف پذیر قابل جابجایی می باشد و مهم اعتنا به مدل طراحی آن می توان هوا را بصورت لایه ای و آرام توزیع نمود. در ادامه این مطلب اهمیت طراحی پلنیوم باکس و مزایای به کار گیری از آن آشنا خوا‌هیم شد. بیشترین کاربرد و استفاده از فن باکس فیلتر را می قدرت در راستا کمتر صدا، تعبیه یکسری ورودی یا این که خروجی هوا یا این که تمیز کننده هوا در نظر گرفت که اهمیت به کار گیری از باکس رشته و نصب فیلترهای گزینه نیاز متناسب حساس نوع کاربری در مسیر هوای ورودی باعث غربت از آلودگی محفظه و مانع از ناچیز شدن عمر موءثر حرفه می شود. بیشترین کاربرد و استفاده از رشته باکس فیلتر را می اقتدار در زمینه کاهش صدا، تعبیه یکسری محل ورود یا خروجی هوا یا این که تمیز کننده هوا در لحاظ گرفت که حساس به کارگیری از باکس حرفه و کارگزاری فیلترهای گزینه نیاز متناسب حساس نوع کاربری در مسیر هوای ورودی منجر پرهیز از آلودگی محیط و مانع از کم شدن عمر موءثر حرفه می شود. ☆ در همین سیستم پلنیوم پیشعایق، دریچهها قابلیت و امکان جابهجایی دارند و به طور کامل مطلوب فضاهایی اصلی سقف تایلی میباشد که عموما محل خروجی هوا اساسی شبکههای سقف تناسب ندارند. دریچه های اسلوت در اکثر اوقات آیتم ها به یار یکپلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب کارگزاری می شوند، نحوه کارگزاری آنها به دسته ای می باشد که در آن هیچ پیچی خرید پلنیوم باکس قابل دیدن نیست.