پسر جنوبی ایندیانا ، 6 ساله ، با سندرم نادر مرتبط با COVID MIS-C در بیمارستان بستری شد

خبرهای روز جهان

“وقتی بیمار می شوند ، با تب ، استفراغ درد شکم ، اسهال مریض می شوند ، بعضی از آنها بثورات پوستی دارند ، بعضی از آنها چشم های قرمز روشن دارند که به نظر می رسد یک چشم صورتی بد است ، اما حتی بیشتر از آنچه در بیرون چیزی است که در درون اتفاق می افتد ، “برایانت توضیح داد. “این وضعیت واقعا نگران کننده است زیرا باعث التهاب اندام های داخلی ، از جمله قلب می شود.”