ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

خبرهای روز جهان

دوزینگ پمپ دستگاه تصفیه آب نوعی پمپ میباشد حیاتی تهیه و تنظیم دبی دلخواه که یا این که برروی شاسی دستگاه یا برروی دیوارنصب می شود که بعد ها آن کوچک هست وبه سادگی قابل دوزینگ پمپ 5 لیتر 5 بار جابجا شدن میباشد. یعنی پمپ تا جایی که گزینه نیاز سیستم باشد فشار خویش را به آن حد می رساند. مسلم میباشد که فشار خروجی اژکتور از محل ورود آن عمده هست و علت بر نگشتن گاز از خروجی اژکتور به ورودی آن سرعت زیاد مخلوط آب و گازها در خرطومی Diffuserاژکتور است. شافتی که شتاب (دور) عملکرد نرمال آن پایین خیس از بدور بحرانی در آغاز آن قرار گیرد به شافت صلب موسوم است. تاریخ مشخصی در گزینه نوآوری پمپهای سانتریفیوژوجود ندارد ،اما گفته میگردد که نقاشیهای لئوناردو داوینچی در قرن پانزدهم میلادی نشان می‌دهد که به چه صورت دارای اعمال نیروی گریزازمرکز به آب درون یک لوله خمیده ، آب را تا میزان معینی بالا برد. 2- در صورتيكه مسافت بين محل برداشت آب (چشمه – چاه – رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و اصلی ارتباط آب داخل چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي گزینه حیث را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به باطن تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب مهم کار پمپاژ به منبع توزيع ، انتقال دیتا خواهد شد . گونه ديگر پمپ هاي انتقال دهنده حیاتی حجم اثبات كه از حیث اصول كاركرد اساسی پمپ هاي چرخ دنده اي شباهت زيادي دارند پمپ هاي تيغه اي مي باشند. اين جور پمپ ها در طرح ها و میزان هاي گوناگون ساخته شده و در بسياري مورد ها از آن به کار گیری مي شود و بر حسب احتياج مي اقتدار اين پمپ ها را به طريقي تولید كه فشار زياد به‌وجود آورند و يا اينكه صرفا فعالیت انتقال مايعات را فارغ از ايجاد فشار انجام دهند. وجود مولیبدن در این آلیاژ سبب ساز افزایش مقاومت آن نسبت به حرارت می‌گردد و همچنین مقاومت مکانیکی آن را هم نسبت به بقیه انواع سوپر آلیاژ نیکل، بالاتر پمپ دوزینگ دنده ای میبرد. عمليات پمپاژ دراين مدل پمپ ها با به کارگیری ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين اقتدار آیتم نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي قدرت افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن حیاتی اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به گونه های پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي مثل تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ ضروری مي باشد.