واکسنهای بعدی به صورت سالیانه به سگ تزریق میشوند

خبرهای روز جهان

سگ ها بیش از هر حیوان دیگری خودشان را اهمیت مراد های انسانی وفق دیتا اند. به یاد داشته باشید که حیوان خانگی شما هیچگاه نباید انتظار مشاجره را پس از وارد شدن به نزد شما داشته باشد و همیشه حساس خوبی او را تشویق و تحسین کنید. اطمینان حاصل نمایید سگ شما درباره این‌که در زمانه پیادهروی ادرار و مدفوع نماید تدریس چشم است. به جهت این که سگ وفاداری داشته باشید، باید دوران لطف را کلیدی او بگذرانید و از سر رفتن صبر او جلوگیری کنید. یک گذر تاریخی تعدادی هزار ساله کافی بود تا سگ ها ریشه هایشان را تماما از گرگ ها قطع نمایند و به شکل نژادهای گوناگون تغییر‌و تحول صورت بدهند. ولی این تمامی سبب ساز نشده میباشد که دنیای سگ ها از آن غریزه ماندگار تاریخی خالی شده باشد. البته همین اخلاق و رفتار و خوی باستانی تا چه میزان در دنیای امروز سگ ها پررنگ است؟ اما هیچ کدام از این حیوانات نتوانستند به میزان سگ ها زیر اثر گذاری خواسته های انسانی قرار بگیرند. رفتارشناسان دریافتهاند که مبنا تربیت، مبتنی بر همبستگی و یا این که احترامی میباشد که دربین حیوانات و انسان ها به وجود میآید. سگ ها، گرگ هایی بودند که در امتداد زمان بوسیله انسان های اول به تیتر حیوانات اهلی رشد دیتا شدند و حال پس از گذر روزها در قامت نژادهایی متنوع ملازم ما هستند. هزاران سال است که سگ ها به عنوان یک نژاد اهلی شده از گرگ ها، یاد گرفته اند که چگونه در کنار ما زندگی کنند. آن ها اساسی هوش بالا و زندگی به طور کامل منعطف می توانند حجم گسترده ای از منظور ها، فرمان ها و یا وظایف را انجام دهند. هنگامی که سگ به نزد شما آمد، شعف و اشتیاق خویش را کاملا پیدایش دهید و جایزه را به او بدهید. تا جاییکه به مرور روزگار نژادهای متنوع از سگ ها به طور کامل مسیری گوناگون را طی کردند و اکنون در دسته هایی منحصر به فرد که کمترین شباهتی به هم دارند، شناخته می شوند. همین تغییر و تحول در جور های نژادی سگ ها آنچنان میباشد که دانشمندان نمی توانند اولی نژاد از سگ هایی که تحت رویش قرار گرفته اند را معرفی کنند. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از خرید سگ اشپیتز ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.