هدرز پراید یورو 4 فولادی – اگزوز خودرو مشهد

خبرهای روز جهان

این تغییرات هنوز همین خودرو را به طور کامل مناسب رانندگی جاده نمیکند، اما نسبت به قبل دوچندان چابک تر شده و همینطور در طول تابستان میتوانید براحتی از کولر استفاده کنید، فارغ از این‌که مثل پیشین نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. مثل استفاده از رینگ و پیستون ریو و افزایش حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همینطور استعمال از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه تر نسبت به اگزوز پراید) و در غایت استعمال از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز می بایست به جهت کارگزاشتن روی پراید پاره ای تغییر تحول یابد) و … همچنین باید گفت که بخش اعظمی از اشخاص میباشند که به دنبال شیوهای برای ساخت صدا از اگزوز خودروی خود هستند؛ بهترین راهحل برای همین اشخاص را می توان به کار گیری از هدرز در لحاظ گرفت، البته باید گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی ساخت کند، ولی به عبارتی صدای تولیدی و ناچیز را میتوان یکصدای خوشایند در لحاظ گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از دارای ویژهای برخوردار است. در هدرز برای هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده است تا پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را اساسی کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر بیرون کند. همانطور که گفته شد، کارگزاشتن همین قطعه یک فرمان آسان تلقی میشود، البته می بایست گفت طراحی که برای تولید قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای مورد به کار گیری قرار میگیرد، معمولی نیست؛ در طراحی این قطعه می توان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همچنین می بایست گفت در تولید و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی زیرا فولاد، آلیاژهای متعدد و استیل به کار گیری میشود، بهرهگیری از همین قطعه سبب می گردد که گازهای سوخته شده از احتراق، اساسی فشار و در مدتزمان مقداری از موتور بیرون شود. هدرز را میتوان یک جایگزین برای مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به دلیل هزینهی بالایی که دارد، کمتر توسط خودروسازان گزینه به کار گیری قرار میگیرد، ولی از آن در طراحی خودروهای اسپرت و منحصر به فرد مسابقه استعمال می‌گردد و حتی ممکن هست شما در ماشینهایی که دسته بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک بازدید کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که میتوان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به برهان طراحی بهتری که به جهت آن در لحاظ گرفتهشده، کاهش مصرف سوخت و بهبود اقتدار خروجی موتور را در پی خواهد داشت. کارگزاشتن همین قطعه بر بر روی ماشین های شهری مرسوم نمیباشد و بخش اعظم وقتی بر بر روی ماشین شهری کارگزاری میگردد که شخص صاحب خودرو خواستار این موضوع باشد، ولی برخی از موسسه ها خودرو نظیر بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی به جهت طراحی اتومبیلهای اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری استفاده میکنند. در ایجاد این محصول از استیل ضد زنگ ۳۰۴ اصلی روش خم کاری ظریف به فعالیت گرفته شده هست که با ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان خیس گازهای آلاینده، ارتقا توان و تنفس خوب تر پیشرانه ماشین می شود. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه هدرز تقویت پراید لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.