نقش کودکان در جامعه بیبدیل و انکارناپذیری است – ایسنا

خبرهای روز جهان

8-انتظار ترقی از کودکان : بچه می بایست بداند که والدین در کلیه زمینه ها از او انتظار پیشرفت دارا هستند . 9-کاهش ترس از ناکامی در نوپا : ما نباید از کودکان انتظار نمره ٢٠ داشته باشیم ، چون همین فرمان ، خوف از ناکامی را در طفل ایجاد می نماید و اضطراب از امتحان را به دنبال خواهد داشت . این فعالیت درصورتیکه در قلمرو یاد دادن و تربیت صورت پذیرد، پیامدهای نامطلوبی مثل سرشکستگی، تحقیر، کینه توزی، بروز حس انتقام و تصمیم به رویا رویی به مانند در شخص ایجاد می­کند. البته منظور از زمانه اصلی کیفیت مدام به معنای سخن کردن اصلی کودکان برخی وقت ها تنها می توانید در کنار نیز بنشینید و بدون صدا کنید. در رابطه اهمیت دنباله روی ، توده ای معتقدند : نوباوه ها باید مثل خودشان فکر نمایند و نوپا می بایست به رخ ظریف ، عقاید آن‌ها را در گزینه مسائل اجتماعی، تقلید نماید ؛ البته همین فرمان ، مانع پرورش و رویش آزاد نوپا می باشد ، زیرا کودک بایستی به شکل مستقل ، به نظرات اجتماعی نقش کودکان در زندگی دست یابد . نوباوه نباید به اطاعت کورکورانه عادت کند ؛ ولی سرمشق برداری دارای دنباله روی فرق می کند . از منزلت رهبری ـ که دنباله ولایت خدا، پیامبراعظم صلی الله برعلیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام می باشد ـ دفاع کنیم. در مواقعی که والدین شاغل میباشند و زمان کافی برای برقراری رابطه مهم بچه و ادراک او را ندارند ، باید با مربیان مدرسه به صورت مداوم تعامل داشته باشند تا از نحوه همین انجمن ، آموزشهای مضاعف مفیدی از پاراگراف آموزش در راستا تربیت طفل و طرز برقراری ارتباط درست حساس وی ، به اولیاء ارایه داده شود امروزه عمده مدرسه های ، از روانشناسان به منظور آشنایی والدین مهم روشهای نوین یاددادن و تربیت به کارگیری می نمایند . 10-اعمال صحیح تشویق و تنبیه کودکان : ما بایستی به شکل جدی ، از تنبیه بدنی خودداری کرده ، به کارهای درست نوپا پاداش داده ، هنگام انجام اعمال نادرست ، از روش محروم کردن از خواسته ها و امتیازات به کارگیری کنیم ، چون تنبیه درست ، نباید موجب تحقیر بچه شود ، والدین نباید در طولانی مدت کلیدی کودک قهر داشته باشند و آشتی باید بوسیله یک عدد از والدین برقرار شود ، چون قهر طولانی و عدم دقت به نوپا ، موجب احساس نا امنی در بچه می گردد و به بهداشت دیوانه وی لطمه وارد بازیگر نقش کودکی فیلم محمد پیامبر الله می نماید .