نحوه استریل کردن سوزن در خانه – درمانکده

خبرهای روز جهان

2- آب قابل تزریق استریل( Sterilized water for Injection) همین دسته آب از آب قابل تزریق تهیه و تنظیم شده و خصوصیات آن عبارتند از : استریل، عاری از پیروژن و سوای هیچ گونه ماده آنتی باکتریال تهیه شدن . 1- تزریق داخل وریدی(Intravenous) : این نحوه تزریق یکی از از حساس ترین طریق های تجویز جنس های استریل میباشد که خود به دو صورت تزریق مستقیم (Direct injection) یا IV bolus و انفوزیون باطن وریدی (IV Infusion) انجام می شود. در طرز مستقیم نیز شیر ۸۵ تا ۹۰ درجه به داخل بخار داغ ۱۴۵ جايگاه یا بخار به درون شیر در محیط پالاریزاتور تزریق و فورا شیر در عرض ۳ ثانیه استریل شده و برای خنک شدن سوق دهی می گردد. دخترم به دنیا آمد ولی تا چندین روز نخستین همسرم درد داشت که فکر میکردیم طبیعی و بهخاطر جراحی سزارین می باشد اما بهتدریج دردها بیشتر و اکثر میشد. نکته قابل توجه در آیتم این آب آن میباشد که به عامل حضور ماده باکتریواستاتیک (بنزیل الکل) در آن، ظروف محتوی این دسته آب قابلیت مصرف به شکل چند باره دارا‌هستند و همین محصولات ماندگاری بالایی دارند. کلیدی دقت به توضیحات فوق و شناخت کلی حساس مواد مورد به کارگیری در فرمولاسیون متاع های تزریقی می بایست به همین نکته اشاره کرد که آب به تیتر مهم ترین حامل و جزء فرمولاسیون اینگونه کالا ها مطرح می باشد و شناخت مهم گونه های آب و نحوه تهیه و تنظیم آن‌ها برای یک فرمولاتور محصول های تزریقی یک فرمان حتمی می باشد که در ادامه دعوا به آن پرداخته می شود. اینگونه مبنا ها به جهت فرمولاسیون مواد نامحلول در آب و غیر قطبی به کار می مراحل که از پاراگراف آنها می قدرت به روغن ذرت، روغن کتان و گونه های روغنهای ثابت گیاهی اشاره کرد. در آغاز اهمیت تغییر و تحول کیفیت شست و شو ی هشت نمونه ،اختلاف آماری معنی داری بین آلودگی باکتریایی وسایل حیاتی دبری و فاقد دبری سپس از استرلیزاسیون بازدید نشد لذا در تراز ی سپس اقدام به کاهش بارگیری ستها و وسایل تک پیچ اتوکلاو نمودیم .طی هر سطح از پنس هموستات و الواتورپریوست بعد از آن ازاستریلیزاسیون مثال گیری شد و نمونه ها طی 1 ساعت به بخش میکروب شناسی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی انتقال دیتا شده ، آیتم مطالعه میکروب شناسی قرار گرفتند.در هر مرحله که کشت میکروبی صفر درصد بوده و در سه توشه تکرار به عبارتی یافته تایید شد،موفق به در دست گرفتن آلودگی گشتیم. در همین طرز ها حساس به کارگیری از حرارت بالا بار میکروبی ماده دارویی یا کالا به حد کاهش از 6-10 رسانده می شود. در همین موارد واجب است استریل نمود محیط کشت به وسیله فیلتر انجام شود. جهت ساخت محصولات استریل تزریقی گوشه و کنار ایجاد و وضعیت تولید مضاعف ویژه و مهم حالت خاصی می باشد که از آن پاراگراف تولید وضعیت اتاق تمیز (Clean Room) و حیطه آسپتیک (Aseptic Area) به جهت مراحل تولید همین محصولات می باشد. در طرز دوم محلول تزریقی اصلی سرعت آهسته و عموماً به صورت قطره قطره (Drip) و به صورت کاملاًکنترل شده وارد ورید می شود که این طریق رویکرد اهمیت تجویز محصول های تزریقی اصلی حجم بالاست. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم استریل جهرم لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.