فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

خبرهای روز جهان

دریچه زیر حرفه کویل یا همان دریچه رشته کویل درون مشبک ، به جهت تشکیل دست یابی بی رنج به دستگاه هایی مانند داکت ها و حرفه کوئل هایی که اکثرا در سقف قرار دارا هستند گزینه استفاده قرار میگیرد. اما قابلیت تغییر و تحول دادن یا این که بیش تر کردن گریل مشبک دریچه های خطی و روزنه سبد تخم مرغی روی آنها وجود دارد. جهت ساخت همین دریچه فن کویل نخست باید به لولایی بودنِ آن دقت نمود.در واقعا ساختار درب همین دریچه فن کویل بصورت لولایی و غیرجداشونده از قاب باز و بسته می شود.به همین خواسته ابتدا بایستی بر مبنا سایز محل کارگزاشتن روزنه رشته کویل،نسبت به ساخت قاب اقدام نمود.فریم همین روزنه رشته کویل از پروفیل های ۳ و ۵ سانتی قابل طراحی و ساخت است.ابعاد طولی و عرضیِ قاب را بر مبنا سایز بصورت گوشه بُر ،برش می دهیم.زاویه برشِ هر یک از سرهای اضلاعِ فریمِ دریچه حرفه کویل به مقدار ۴۵ درجه می باشد.این زاویه سبب می شود ساختار روزنه حرفه کویل پس از ساختاریابی بصورت کاملا گونیا درآید و در روزگار کارگزاری مشکلی پیش نیاید.پس از برش اضلاع فریم،آنها را بصورت اتصال”نک” به همدیگر متصل می کنیم.این اتصال نیکی بصورت جوشی بلکه بصورت پِرسی رخ می گیرد تا اثراتی از برجستگی یا موردها شبیه بر روی نمای روزنه فن کویل پدیدار نباشد.پس از اتصال اضلاع فریمِ دریچه رشته کویل، نسبت به ساخت جای پیچ یا این که محل حفره یا خزینه پیچ بر روی نما یا این که دیواره داخلیِ کادر دریچه حرفه کویل اقدام می کنیم.اگر خزینه پیچ بر روی نمای فریم دریچه فن کویل تعبیه گردد روزنه بصورت پیچ ازرو و چنانچه این حفره ها بر روی دیواره روزنه حرفه کویل تعبیه گردد روزنه فن کویل بصورت پیچ نهفته قابلیت کارگزاشتن دارد. به مراد دسترسی و تعمیر و مراقبت دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند از همین جور روزنه استفاده می شود.ابعاد و سایز این روزنه به ابعاد دستگاه دمنده یا مکنده وابسته است. یکی از از متریالهای که در ساخت این دسته دریچه استفاده میشود، چوب به طور یگانه MDF است. به این معنی که در هر سایزی امکان ساخت دارد. از لحاظ کالا تولید هم دریچه تحت حرفه کویلداخل مهم دو گونه متریال آلومینیوم و چوبی (MDF) ساخته می شود. معین هست که در موقعیت پیچ از درون سبب می شود که نمای دریچه اکثر دیده نواز خیس باشد. صنعت عایق کاری در یک ده سال اخیر شاهد تحولات شگرفی به لحاظ تولید عایق های نوظهور گردیده است.این تغییرات و پیشرفت ها در زمینه صنایعی از گزاره تاسیسات موتورخانه و هم صنعت تهویه مطبوع بخش اعظم به دیده می آید.از آنجا که بطور سنتی به جهت دوری از افت و پرت انرژی حرارتی و هم به جهت خودداری از نشر اصوات با فرکانس های بالا از عایق هایی چون پشم شیشه و پشم سنگ به کار گیری می گردید،لذا عضو و نصابِ این عایق ها در روزگار نصب و کاربرد دچار دلایل زیست محیطیِ محسوسی می شد که گاه جبران همین آسیب ها و مخاطرات حتی امکانپذیر دریچه بازدید حرفه کویلی نمی نمود. در فضاهایی که از دریچه تماشا رشته کویل خطی کله قندی استفاده میشود برای دمشِ هوا نیز از این مدل روزنه خطی کله قندی استفاده میشود. جهت کارگزاری همین روزنه تنظیم هوا روی دیوار های از فرآورده کاذب اساسی مصالح خشک هم می بایست توجه به اندازه را داشته باشید که دور تادور گشوده شوی روزنه از پروفیل های مخصوص سقف کاذب جهت استحکام و اتصال مطمئن روزنه به دیوار استفاده گردد. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد دریچه رشته کویل سقفی اصفهان لطفا از صفحه ما بخواهید.