انواع فولادها و آلیاژهای آن به صورت دقیق و کامل

خبرهای روز جهان

انواع فولادها و آلیاژهای آن

کربنها یکی از موادهای اولیهای هستند که برای تولید انواع فولاد بکار گرفته میشوند، حال با توجه به اینکه چه نوع فولاد با شکل و شمایلی نیاز است، باید درصد کربن مورد استفاده را کاهش یا افزایش داد. به طور کلی فولادها به دستههای مختلفی تقسیم میشوند که از جمله میتوان به مواردی همچون:

 • فولادهای بلبرینگ
 • فولاد ابزارهای سردکار یا گرمکار
 • فریتی
 • پرلیتی
 • مارتنزیتی
 • آرام، نیمهآرام و ناآرام
 • فولاد ساده کربنی، کم آلیاژ و یا پرآلیاژ

اشاره کرد. گفتنی است که برای تولید هر کدام از موارد عنوان شده باید روشهای مختلفی را در نظر گرفت تا از کیفیت تولیدی محصولات کاسته نشود. حال با هم به آلیاژهای مهم فولادها خواهیم پرداخت و ویژگیهای آنها را مورد بررسی قرار میدهیم

آلیاژ مهم فولادها و خصوصیات آنها

از جمله مهمترین و پر استفادهترین فولادهای موجود مربوط به فولادهای ساده کربنی هستند که به دستههای زیر تقسیم میشوند. این آلیاژها دارای خصوصیات منحصربفردی هستند که به آنها خواهیم پرداخت:

 • فولادهای کم کربن

پر واضح است که در تولید اینگونه از فولادها از درصد بسیار کمی از کربن بهره گرفته میشود و استفاده از این نوع فولاد نیز در تهیه تیرآهن است.

 • فولاد کربن متوسط

دامنهی درصدی این فولاد حداکثر نیم درصد است که بنا به همین امر، به فولاهای کربن متوسط مشهورند. گفتنی است که این گونه از فولاد در اکثر فلزات استفاده میشوند.

 • فولاد پرکربن

اگر نیاز به تولید محصولاتی مانند تیغهای برش و یا حتی مته باشد، از این نوع فولاد استفاده میشود که درصد کربن آن نیز مابین 5 تا 7 درصد است.

فولادهای کم آلیاژ

برترین ویژگیفولادهای کم آلیاژ مقاومت بسیار خوب آنهاست که به همین دلیل به راحتی میتوان از آنها در تولید قطعات باریک استفاده کرد. موادهایی که اینگونه از فولادها را تشکیل میدهند نیز عبارتند از: وانادیم، کلمبیم و تیتانیم.

فولادهای پرآلیاژ

حداقل درصد کربن در اینگونه فولادها 8 درصد است و با توجه به اینکه فولادهای پرآلیاژ دارای استقامت خوبی در برابر زنگ زدگی دارند به کرات از آنها استفاده میشود. این آلیاژهای فولادی در موارد زیر خلاصه میشوند:

 • آلیاژ کرومدار فولادی

خصوصیت مهم این آلیاژ قابلیت ضدزنگ بودن آن است

Related Posts: