انواع دریچه هوا مخصوص تهویه و کانال

خبرهای روز جهان

روزنه هوا ی گردِ پررنگ را در شکل نیاز می اقتدار بصورت دمپردار(دمپرپروانه ای) هم تولید نمود.سطحِ بدنه دریچه هوای آلومینیومی گرد پررنگ کلیدی رنگ کوره ای پوشش داده می شود. 2 : روزنه هوای رفت دیواری مشبک برای تامین هوای نو و یا این که توشه حرارتی و برودتی گزینه نیاز هرنوع فضایی استعمال می خرید دریچه خطی شود. دریچه دیواری قالبا” جهت پخش هوای تازه یا این که دمش کاربرد دارد. واجب به ذکر میباشد روزنه دیواری جهت به کارگیری به خواسته روزنه هوای برگشت نیز کاربرد دارد. کلیدی کلیه همین تفاسیر لازم میباشد که از دریچه دیواری متناسب اهمیت نیاز متقاضی ، با میزان مرغوب بودن بالا و اهمیت ضمانت به کار گیری گردد. متخصصین فروش ما با تجربه بالا در زمینه تهویه مطبوع آماده ارائه استراتژی پخش هوای آیتم نیاز و مشاوره فنی در خصوص نیاز شما می باشند. کاربردهای روزنه های سقفی بسیار میباشند و برای نصب در سقف های کاذب، سوق دهی هوای وارد شده به کولرهای آبی و به جهت پخش کردن هوا در سیستم های هوا ساز استفاده می شوند. در مجموع به دریچه هایی که از مسیر سقف هوا رسانی را انجام می دهند، روزنه سقفی می گویند. از مهمترین کاربردهای این دریچهها تنظیم و اندازه گیری دبی عبوری و در حالتهای متفاوت جریان میباشد. دریچه کولر توانایی هدایت جریان هوایی که وارد شده میباشد را به چهار جهت دارد. دریچه قلب به انگلیسی اهمیت تیتر Heart Valve شناخته می گردد و وظیفه سوق‌دهی جریان خون را برعهده دارد. روزنه ها به طور کلی بنا هایی هستند که بر جریان تحلیل دارا هستند و آن را در اختیار گرفتن می کنند، این جریان می تواند شامل آب، هوا و غیره شود. همین دریچهها میان حفرههای قلبی و بزرگسرخرگها قرار گرفتهاند و جهت گردش جریان خون را معین میکنند. همین دستور موجب افت در فشار خون در دو طرف دریچه شده و لخته خون ساخت میکند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف بیشتر در آیتم کاتالوگ دریچه خطی شاهرخی لطفا به مشاهده از وب سایت ما.