امید است که 660 پرچم در مزرعه مرکز هاربر کاشته شود تا جانبازان بیشتری را از خودکشی نجات دهد | اخبار محلی

خبرهای روز جهان

ما تشخیص می دهیم که شما از کشوری متعلق به منطقه اقتصادی اروپا (EEA) از جمله اتحادیه اروپا که مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) را اجرا می کند ، می خواهید به این وب سایت دسترسی پیدا کنید و بنابراین در حال حاضر دسترسی امکان پذیر نیست. برای هر مشکلی ، با [email protected] تماس بگیرید یا با شماره 5999-527-603 تماس بگیرید.