امانی الخاتحبه ، فعال مسلمان ، می گوید که او به طور ناعادلانه از پرواز در فرودگاه نیوآرک خارج شد – CBS New York

خبرهای روز جهان