4 جلسه برنامه تمرینی بدنسازی برای افزایش حجم – مجله ورزشی فیتامین

خبرهای روز جهان

در همین موقعیت ، از عضله سه سر خویش به جهت فشار دادن به کار گیری کنید و باسن خویش را به سمت بالا بردارید تا بتوانید پاها را به سمت بالا بیاورید تا پاهای شما زیر شما عده شود. در صورتی که شما من جمله افرادی هستید که نو ورزش بدنسازی را آغاز کردهاید، باید بدانید که بهعنوان یک بدنساز تازهکار هیچ وقت نباید زیادهروی کرده و یا این که این‌که بیشازاندازه به ماهیچه‌ها خویش فشار بیاورید. درصورتیکه هفتهای دو توشه تمرین یک تیم عضلانی را شروع کرده و نتایج بهبودیافته را تماشا نمیکنید و درصورتیکه نمیتوانید هر هفته به میزان وزن وزنههای خود بی افزایید، پس برای برنامه بدنسازی ۶ روز هفته آماده نیستید. گروههای عضلانی کوچکتر (مانند دو سر ران و سه سر) باید دو بار در هفته تمرین شوند. بنابراین بهتر میباشد حرکاتی مثل شنا و کرانچ را گزینش نکنید یا این که بهتر هست به جهت تقویت عضلاتی نظیر شکم از حرکات مهم وزنه نظیر کرانچ اهمیت خودرو اسمیت یا این که کرانچ سیمکش استفاده کنید. بهطورکلی گروههای عضلانی بزرگتر (مانند قفسه سینه، پشت، شانهها و پاها) بایستی یکبار در هفته (یا دست‌کم طبق حیاتی عرف عمومی) تدریس دیتا شوند. آیا این برنامه ۴ هفته اى عضله سازى تنها براى آیان است یا خانمها میتونن ازین برنامه استعمال کنن؟ البته این دسته از تمرین پرفشار صرفا برای اشخاصی مطلوب هست که سالها بدنسازی کردهاند و مهم تغذیه مطلوب و استراحت کافی منش بهبود و ریکاوری برنامه بدنسازی تک عضله را بهدرستی میدانند. به طور پیش فرض، فیلم ها به صورت آفلاین در دسترس نیستند، اما شما می توانید کل ویدیوها را یکباره از صفحه مهم دانلود کنید. اما ما در اینجا همت کردهایم تا معمولترین برنامه برای کات کردن ماهیچه‌ها و برنامه تمرینی بدنسازی ۶ روز هفته را معرفی کنیم. ما در همین نوشته از مجله داروخانه آنلاین مثبت سبز سعی کردهایم تا برنامه بدنسازی ۶ روز در هفته به جهت ورزشکاران حرفهای را معرفی کنیم. ما در برنامه بدنسازی ۶ روز در هفته که در ادامه معرفی میکنیم، اساسی فرض این که دست‌کم ۱۵ دقیقه گرم کردید در ابتدا باقی تمرینات روزمره را نامبردهایم. اهمیت ما ملازم باشید. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد برنامه بدنسازی عضله ها پشت لطفا از تارنما ما دیدن کنید.