Monthly Archives نوامبر 2020

پسر پنج ساله در چاه 200 فوت در ایالت مادیا پرادش هند گرفتار شده است

خبرهای روز جهان

نارندرا تریپاتی ، مقام پلیس از ایستگاه پلیس Prithvipur ، به CNN گفت که این حادثه در روستای باراهبوجورگ در منطقه نیوادی صبح چهارشنبه رخ داده است.

مرد انگلیسی پس از شش روز حبس در چاه بالی نجات یافت

تریپاتی گفت: “این پسربچه که پرهلاد شناخته شده است ، در نزدیکی چاه حفره بازی می کرد و در حالی که پدرش به همراه سایر کارگران در داخل لوله لوله نصب کرده بودند ، به داخل زمین افتاد.”

این مقام مسئول افزود: “چاه حفره پر از آب تا 100 فوت از زمین است اما پسر در آب نیست”.

آتش نشانان مردی را که از داخل خانه نزدیک به 30 فوت در چاه افتاده بود نجات دادند

عملیات نجات در حال انجام است ، اگرچه پیشرفت از زمان غروب آفتاب محدود بوده است...

Read More