پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

خبرهای روز جهان

می شود. به این مراد پیستون را به قشرهای محافظ آغشته می کند تا مقاومت پیستون در برعلیه سایش ارتقاء یابد واجب به ذکر میباشد که بعضا از همین پوشش ها مثل پوشش گرافیتی، روغن را در خویش نگه می دارند. شمع ، این مخلوط را دارای جرقه ای کوچک منفجر می نماید و انرژی حاصل، موجب حرکت پیستون به پایین می شود. داشتن دست کم دیتاها از موتور و اجزاء آن، به جهت هر راننده ای واجب است. پیستون اسم قطعه ای است که صد رد صد بارها به گوشتان خورده است. اما پرت شدن قطعات فلزی موتور به بیرون مضاعف نادر است اما میتواند صورت دهد. صرفا چیزی که خرید کننده در هنگام خرید میتواند در پیستون تحلیل کند، عدم وجود خوردگی و اثر ها ضربه و یا این که سایش بر روی تراز رویی آن است. 1- تولید شیار افقی در ساختمان پیستون، که به آن سد حرارتی گفته می شود. پیستون های ترک دار T شکل، حیاتی دو شیار افقی و عمودی میباشند که شکاف افقی آنان نزدیک سر پیستون در تحت حلقه ها و شکاف عمودی انها در نصیب راهنمای پیستون قرار دارد.در طرف مقابل،فقط یک رخنه افقی ایجاد می شود.(شکل ۹). همین قطعه در واقع در مرکز و قلب موتور قرار داراست و زمانی می قدرت آن را بازدید کرد که درب سوپاپ و سر سیلندر گشوده شده باشد. برخی خودروها با سیستم سوپاپ و تایمینگ متغیر هستند. قطر آن نیز، دربین ۳ تا ۴ اینچ (۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر) متغیر است. تعداد رینگهای در هر پیستون از سه تا هفت عدد متغیر میباشد که بسته به گونه موتور و جرم مورد لحاظ مخلوط هوا و سوخت در آن تعیین میشود. پیستون سدیمی که از اسم آن پیداست , آدرس پیستون سازی تبریز یه خرده تعجب آور میباشد . ضروری به ذکر هست در هنگام تولید شیار، شیار عمودی را پاره ای مایل ساخت می کنند تا سیلندر، در گیر خط اتادگی نشود. تصور نمایید خودروی شما دچار نقص‌ شده هست و مکانیک اتومبیل پس از دیدن آن، اهمیت نگاهی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه پیستون چسبانده است. دیواره پیستون در همین مرحله پایینی گرد و به شکل بیضی طراحی میگردد که ضمن آماده آوردن حرکت سهلترش در سیلندر، پس از انبساط این قطعه در اثر حرارت بالای محفظه احتراق، تماما فرم استوانه به خویش میگیرد. شاید پرسش کنید اگر همین حرارت زیاد شدید در درحال حاضر تولید شدن میباشد پس چگونه این قطعه می بایست روغنکاری شود ؟ همین حرکت پیستون سبب به وجود آمدن چهار عمل مهم موتور می گردد. پیستون چهار زمانه سه جور خودرو کاری شده، ریختهگری و اتوترمیک دارد. بهترین پیستون موتور برای ماشین مسابقهای چیست ؟ بهترین پیستون برای تریلی و کامیون چیست ؟ بهترین پیستون به جهت اتومبیل های مسابقهای پیستون میانگین به شاتون مقاوم و دوچندان کوتاه هست . پیستون پهن قطعهای است که قطر بیشتری داشته و همچنین شاتون مضاعف بلندی دارد که این طراحی برای ایجاد توان 4 برابر میباشد . درصورتیکه پیستون پهن یا قطر بزرگ را کنار پیستون دارای قطر زیاد اندک قرار دهیم ( شاتون یک میزان باشد ) , شاهد این خواهید بود که توان تولیدی دوچندان زیادتر از قدرت پیستون لاغر می باشد . شیار عمودی ضمن تولید موقعیت ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط نصیب راهنمای پیستون را حفظ می کند.شیار در مقابل انبساط بسیار عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در گزیده که محور های گژن پین قرار دارد، توشه زیادی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطوح عمود بر تکیه گاه گژن پین هست وارد می شود. همین رینگ ها که به اسم حلقه پیستون شناخته می شوند ، در بدنه پیستون ، داخل شیارهای منحصر به فرد در بدنه پیستون قرار گرفته و قطرشان میزان فراوان کمی اکثر از قطر سیلندر می باشد و همین قطر بخش اعظم باعث می شود که هنگامی پیستون ( به یار حلقه پیستون ) در باطن سیلندر قرار گرفت ، رینگ های پیستون ، اجازه خروج ترکیب سوخت و هوا از بالای گوشه و کنار احتراق به فضای تحت پیستون را ندهند و در سرانجام ، امکان فشرده نمودن ادغام سوخت و هوا در بالای پیستون وجود داشته باشد. حرکت همین قطعه به میل لنگ منتقل و به حرکت دورانی تبدیل میشود. روغن کاری سبب می شود تا حرکت آن ها روانتر باشد و اصطکاک به دست کم رسد و خنککاری سبب ساز می گردد تا همین قطعات فلزی بهواسطه افزایش دما منبسط نشوند و عملکردشان در گیر ایراد نشود. رینگ ها در این میان، نقشی اصلی ایفا می کنند. بعضی خودروها هم سیلندرهایی دارا‌هستند که مهم دو سوپاپ ورودی و دو سوپاپ خروجی هستند که آن ها را سیلندرهای چهارسو پاپه می نامند. بعضی سیلندرها یک سوپاپ محل ورود و یک سوپاپ خروجی دارند که آن ها را سیلندرهای دو شالوده می گویند. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه مرکز فروش پیستون در تبریز بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.