وکیل مهریه خوب + مشاوره “رایگان” : 02147783

خبرهای روز جهان

بر پایه بند ۶ ششم ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، در خصوص مهریه، به محض منعقد قرارداد عقد در میان دو طرف، مرد موظف به پرداخت مهریه به همسر رسمی و فقاهتی خود می باشد. در وضعیت کلی و بر شالوده ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، هر چیزی را که بها مالی داشته باشد و قابل تملّک باشد را می قدرت به تیتر وکیل مهریه در رشت مهریه گزینش نمود. طبق حساس قانون، هرچیزی که ارزش مالی و امکان تملک داشته باشد واز لحاظ دینی حیاتی مسئله ای نباشد، می تواند به تیتر مهریه خواسته شود. مهر به معنای صداق ( صداقت و راستی ) و نشان دهنده صداقت مرد نسبت به همسر خویش اشت. مهرالمتعه: به‌این مضمون‌ میباشد که در صورتی که در روزگار عقد نکاح دایم بین زن و مرد مهر ذکر نشده باشد وهنوز نزدیکی فی مابین آنها صورت نگرفته باشد و زوج زوجه را جدایی دهد، زوجه مستحق مهرالمتعه می باشد. در گزینه عفووبخشش یا عدم بخشش مهریه در اشکال طلاقها یا این که مدرک عدم امکان سازش حالت بدین نوع نیست که زن می بایست تمام مهریه خویش را به جهت دریافت حکم بذل نماید بلکه دارای دقت به دسته توافقات و دسته طلاق میتواند چکیده از مهریه یا این که کل مهریه را آنگاه از طلاق بگیرد. زن می تواند کلیدی در دست داشتن ورقه ها عقد خود، به دادگاه یا این که محل کار اوراق مراجعه کنند و حساس نشان دادن آنان مهریه خویش را از همسرش طلب کند. نظریه شماره 244/99/7: سوال: در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می‌گردد و فرد ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی هست که اهمیت قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست ثابت مالکیت هم در دادگاه حقوقی بدهد یا خویش دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث در حالتی که دیگر عارضه ها را به اندازه دانست و معلوم شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟ به طور مثال تا سقف ۱۰میلیون تومان ۶ % از میزان مهریه به نماینده قانونی مهریه تعلق می گیرد البته معمولا موکل و نماینده قانونی در قرارداد خویش به توافق خواهند رسید. البته وکیل مهریه موظف است تا جایی که قابلیت و امکان داراست و اهمیت استعمال از مشاوره حقوقی مهریه بنیان خانواده را مراقبت کند، اما در صورتی که قابلیت و امکان مراقبت بنیان خانواده وجود نداشت و زوجه به دریافت مهریه یا تقاضای طلاق مصمم بود، موظف می باشد تمام بضاعت خود را به جهت احقاق حق موکل خود به فعالیت گیرد. بنابراین بهتر هست از وکیلی متخصص در این حوزه به کار گیری کند که اصطلاحا دارای عنوان وکیل مهریه اطلاق می شود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان عمده در مورد وکیل مهریه ثنا لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

پست جدید پیشنهادی  خرید و فروش ارز شیبا با قیمت ارزان - بازار معاملاتی پینگی