مقاوم سازی با Frp

خبرهای روز جهان

از آن جایی که هیچ دو سازه ای مشابه هم نمیباشد تمامی این طرح ها به رخ منحصر به فرد به شخص تهیه و تنظیم شده و می تواند به شما در پروژه مقاوم سازیتان کمک کند. تاثیر قلیل بر فضاهای موجود همینطور به این مفهوم می باشد که در بنا هایی مثل پارکینگ ها می اقتدار از حداکثر فضای ممکن استفاده نمود. همچنین از همین الیاف جهت تقویت سازه ها در رویا رویی اهمیت روش مقاوم سازی دارای frp زمین‌لرزه به کار گیری میشود. و همچنین به معرفی مزایای استفاده از FRP بپردازیم. در اجرای الیاف بایستی به پارامترهای عرض , مقاوم سازی سازه های بتنی مهم frp در برابر زلزله جهت و تعداد لایه های الیاف اعتنا نمود. قبل از انجام عملیات هر آرماتوری که به دلیل از در میان رفتن پوشش بتن در معرض دید است بایستی تمیز شود و دارای سایش، سطح آن را مهیا نمود. اساسی ترین خاصیت مصالح FRP مقاومت در برابر خوردگی می باشد، به استدلال مقاومت مطلوب مصالح کامپوزیت FRP در در مقابل خوردگی، در بنا های بندری، ساحلی و دریایی زیاد از این مصالح استفاده می گردد. هر چند هزینه مواد کامپوزیتهای FRP (فولاد و بتن) بهمراتب از مصالح و مواد همگانی بخش اعظم میباشد ولی هزینه ساخت،نصب و حفظ از آن و دیگر هزینههای پیشبینیشده در مقایسه با مصالح ساختمانی همگانی کاهش میباشد. همینطور سهولت در حمل و نقل و اجرا و تولید نکردن نقص‌ در بهره برداری حین اجرا و کمتر روزگار فرآیند مقاوم سازی از دیگر خصوصیت هایی می باشد که سبب ارتقا به کارگیری از همین مصالح جهت مقاوم سازی شده است. مقاومسازی برشی: مهم یک روکش بسیار نخ نما (فقط یک یا این که دو لایه کلیدی ضخامت ۰.۵ – ۱ میلیمتر) منجر بهبود ظرفیت کششی دیوار نسبت به ارتعاشهای منتقلشده از بستر ساختمان بهخصوص در برش باطن صفحهای میشود. استعمال از طریق مقاوم سازی ساختمانها و سازههای شهری با FRP دیگر غیرمعمول نیست، بلکه فرایند مقاوم سازی ساختمانها در اکثری از کشورهای اروپایی کلیدی پیروزی انجام میشود. علیرغم این‌که کامپوزیتهای FRP در موقعیت یگانه از مزایای قابلتوجهی نسبت به مواد ساده برخوردار هستند، ولی کامپوزیتهای FRP نمیتوانند در هر ساخت و سازی جایگزین فولاد یا بتن شوند. الیاف کربن در کامپوزیت FRP در شکافهای مورب یا برشهای افقی روی هم قرارگرفته و سبب گشوده شدن شکافهای خمشی میشوند. 1. دال: المان های تسلیح را ارتقاء می دهد و باعث افزایش مقاومت در برابر لنکر مثبت و منفی می گردد. در برخی موردها به کارگیری از گیره های مازاد به جهت خودداری از جداشدگی پوشش FRP، مقاومت را به مقدار ۲۴۵ درصد ارتقا داد. تاکنون بیشترین گنجایش کششی اهمیت به کارگیری از تسمههای فولادی بهطور جداگانه در سمت کشش بهعنوان مهار به وجود آمده است؛ چون در زمان خم شدن زاویه سمت راست، تسمه فولادی اساسی ارتقا توشه در تیر صاف میشود.