آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

خبرهای روز جهان

همین ماده بر بر روی نور و یا کار کاتالیزوری طبیعی مهم مواد موجود در آب تشکیل می شود. این ماده، علاوه بر کاربردهای ذکر شده، به عنوان ماده ضدعفونی کننده نیز کاربرد دارد. طریق تنظیم آب اکسیژنه در منزل به همین شکل هست که نخست آب اکسیژنه موجود در بازار که به طور معمول اهمیت غلظت ۳۵% فروخته می شود را خریداری کرده و آنرا برای به کار گیری به تیتر ضدعفونی کننده به آب اکسیژنه ۳ % تبدیل می کنیم. آب اکسیژنه و آب خالص، یک مخلوط «یوتکتیک» (Eutectic) را به وجود میآورند. چنانچه پینه و میخچه روی پاهای شما ظاهر شوند، پاهای خویش را در مخلوطی از آب اکسیژنه و آب خیس نمایید و پاهای شما یک توشه دیگر نرم خواهند شد. در ادامه قصد داریم تا اشکال واکنشها در آب اکسیژنه را تحلیل کنیم. این مقدار، حدود ۵۰ مرتبه سانتیگراد بیشتر از نقطه جوش آب است. شتاب همین جزء‌جزء‌کردن مهم ارتقاء دما، غلظت و pH، ارتقاء پیدا میکند. در حضور نور به آرامی جزء‌جزء‌کردن می شود (برای همین مورد در شیشه های تیره در مجزاسازی آب اکسیژنه حفظ میشود). نسبتاً به جهت پاکسازی و سفید کردن خیلی مورد ها از هیدروژن پراکسید به کار گیری می شود و ماده ای بسیار کاربردی است. همین نوشته شامل اطلاعات موثر و کاربردی درباره ویژگیها، خاصیت و کاربرد آب اکسیژنه و مورد ها مصرف متعدد آن است. آب اکسیژنه یک ماده بی رنگ است. تصویر زیر، یک شمای کلی از مراحل تولید آباکسیژنه را نشان میدهد. در تصویر زیر، تفاوت این دو ساختار را بازدید میکنید. همین فعالیت از شیوه آزاد نمودن رادیکال آزاد هیدروکسیل انجام و موجب تخریب ترکیبات آلی همچون آروماتیکها و ترکیبات هالوژنه میشود. تنظیم میکردند. آمونیوم پرسولفات هم از شیوه الکترولیز محلول آمونیوم بیسولفات در سولفوریک اسید تهیه میشد. پراکسید هیدروژن یک محلول سرومنولیتیک هست که تراکم گوش را قابل انعطاف و حل می کند. اجسام غیرمتخلخل مثل اسباب و اثاث بازی های پلاستیکی می توانند به مدت ۳۰ ثانیه در همین محلول قرار گیرند. همچنین شرکت های پاشا ترکیه و دگوسا بلژیک هم از ساخت کنندگان مطرح آب اکسیژنه می باشند که بعدها در زمره ایجاد کنندگان قرار گرفتند. تقریب زده می شود که چین بزرگترین بازار پراکسید هیدروژن صنعتی در منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد و پس از آن هند و ژاپن قرار دارند. آب اکسیژنه صنعتی و آزمایشگاهی چه تفاوتی حساس نیز دارند؟ ولی در عمل، هنگامی که آب اکسیژنه را حرارت بدهیم، قبل از وصال به این دما، ذیل تجزیه حرارتی و به صورت انفجاری، مجزاسازی خواهد شد. واکنشهای مجزاسازی را به یاری ترکیبات مختلف میتوان کاتالیز کرد که از آنجمله میتوان به فلزات واسطه و ترکیبات آنان اشاره کرد.

پست جدید پیشنهادی  لیست سایت های جدید برای پی بی ان ها